שאלה:
תשובה:
אם זה לא מצב שבהכרח יגרום לחריצים ותלישה, אין בעיה גם אם זה קורה.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ו ס"ח, שם סי' של"ז ס"א
שבת מלאכת קוצר
508