שאלה:
תשובה:
מאכל פרווה שבושל בכלי בשרי (אפילו אם הכלי הוא בן יומו) מותר לאוכלו בתשעת הימים.
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: פר"מ סי' תקנ"א משב"צ ס"ק י"א, משנ"ב שם ס"ק ס"ג
בין המצרים תשעת הימים אכילת בשר
1856