שאלה:
תשובה:
אף שיותר נכון לומר את כל הפרשה בפעם אחת, ומנהגינו ביום שישי, כאשר יש בכך קושי ניתן להתחיל מיום ראשון וללמוד בכל יום את השיעור היומי שניים מקרא ואחד תרגום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רפ"ה ס"ה - ו'
לימוד תורה
348