שאלה:
תשובה:
מעיקר הדין מותר לאכול בשר ב'סעודת מצוה' של סיום המסכת. כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע היה נוהג לעשות סיומים בתשעת הימים, אך לא היה סועד אח"כ בבשר ויין. אמנם, מי שרוצה לסמוך על עיקר הדין, זה צריך להיות בתנאים מסוימים - דהיינו שתהיה אכן מסכת או ספר שלכו"ע נחשב כסעודת מצוה, שיש שייכות בין הסועדים למסיים המסכת, שוזה יהיה בדרך לימודו ולא סיום שנדחה ממזמן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"י, ספר המנהגים עמ' 46, לקו"ש חכ"ג עמ' 223 נטע"ג בין המצרים א פרק מא כולו.
בין המצרים תשעת הימים סיום מסכת אכילת בשר
2111