שאלה:
תשובה:
מנהג חב״ד שגם בשבתות בין המצרים לא מברכים שהחיינו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 46
בין המצרים שבת ברכת שהחיינו
1283