שאלה:
תשובה:
נכון שלא לצאת לטיול בתשעת הימים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקנ"ד סכ"א (לגבי ת"ב), נט"ג בין המצרים פכ"ג ס"ג
תשעת הימים טיול
1745