שאלה:
תשובה:
אם עובדת לפי שעות, אסור לה לעבוד בשבת.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: שו"ע אדה"ז סרמ"ד ס"א (איסור להניח לגוי לעשות מלאכה עבור יהודי אא"כ בקבלנות כפי התנאים שם),
שבת אמירה לגוי
1177