שאלה:
תשובה:
לא, דוחים את התספורת לאחר תשעה באב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תקנ"א ס"ד, לקו"ש חל"ג עמ' 297, שערי הלו"מ ח"ב עמ' ש"ג
בין המצרים תספורת
585