שאלה:
תשובה:
בים רגיל יש בעיה ליטול כיון שהמים מלוחים, אלא יש להטביל את הידיים בים ולברך על שטיפת ידיים.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: סדר נט"י לסעודה ס"ז - ט'
נטילת ידיים
1407