שאלה:
תשובה:
במנחה לא אומרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 16
תפילה תחנון
375