שאלה:
תשובה:
כן, נהוג ללבוש בגדי יום טוב לכבוד הכנסת ספר תורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אגרת כ"ק אדמו"ר הריי"צ נדפסה בקונטרס סיום והכנסת ס"ת
הכנסת ספר תורה
454