שאלה:
תשובה:
אתה יכול לקיימה באכילת פרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש' ס"ג
מוצאי שבת סעודה
578