שאלה:
תשובה:
כ"ק אד"ש אמר כמה וכמה פעמים כי כבר מתחילת החינוך יש לעשות זאת בתכלית ההידור. ולדוגמא: "וההוראה מזה – שכשמדובר אודות ענין של קדושה, צריכים לעשותו מיד בתחילה, בהתחלת החינוך, בתכלית השלימות ובתכלית ההידור. וכן הוא בפרט בנוגע לחינוך הבנים והבנות: תיכף מקטנותם צריכים ליתן להם יהדות שלימה ("אַ גאַנצע אידישקייט"), ללא שום פשרות וללא שום היתרים".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז ס"ט ס"ד, שיחת כ"ק אד"ש נר ג' דחנוכה תשי"ד,
ציצית קטן
266