שאלה:
תשובה:
מותר לאדם להאכיל את הדגים שלו, שאחריות אכילתם מוטלת עליו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ד ס"ז
שבת דגים חיות מחמד בע"ח בשבת
638