שאלה:
תשובה:
מותר, רק בערב פסח אין להסתפר אחר חצות על ידי יהודי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנה ברורה סי' תקל"א סק"ב.
שבועות ערב חג תספורת
406