שאלה:
תשובה:
יש להשתדל להביא את כל ילדי ישראל כולל ילדים הכי קטנים שזה עתה נולדו, עד תינוקות שבעריסה, לבית הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1833.
שבועות קריאת התורה קטן
131