שאלה:
תשובה:
גוזזים בדילוג של אצבעות, ביד שמאל מתחילים בקמיצה דהיינו האצבע הסמוכה לזרת כך שהסדר יוצא דבהג"א (א' זה האגודל ה' זו הזרת), ביד ימין מתחילים באצבע השניה הסמוכה לאגודל כך שהסדר יוצא בדאג"ה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ר"ס ס"ג
גזיזת ציפורניים
1403