שאלה:
תשובה:
החל מיום ששי, ד' סיון בבוקר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ב, מ"מ המצויינים בשבח המועדים מנהגי ימי הספירה הערה 9, קובץ רז"ש עמ' 61
ספירת העומר תספורת חג השבועות
3834