שאלה:
תשובה:
אכן נוהגים לעלות על ציוני רשב"י ובנו רבי אלעזר במירון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק חט"ו עמ' קע"ב, חי"א עמ' ס"א, חי"ג עמ' נ'.
ל"ג בעומר קברי צדיקים
1219