שאלה:
תשובה:
אין אומרים תחנון, וכן במנחה של יום רביעי - ערב ל"ג בעומר - אין אומרים תחנון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור אדה"ז
ל"ג בעומר תפילה תחנון
449