שאלה:
תשובה:
ל"ג בעומר מותר בריקודים ומחולות ואפילו של רשות, כי רצונו של רשב"י היה שישמחו ביום זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לוח כולל חב"ד, ע"פ לקו"ש ח"ד ע' 1034, וכהלשון שם בשוה"ג "במשנת חסידים מס' אייר פ"א מ"ו: ביום ל"ג בעומר . . מצוה לשמוח שמחת רשב"י".
ל"ג בעומר מוזיקה
1653