שאלה:
תשובה:
מותר להתחתן בל"ג בעומר, אך יש לערוך את החופה ביום עצמו, ולא בלילה לפניו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק ח"ח עמ' שיח. ראה שיחו"ק תשל"ז עמ' 703 [שמשמע שאפשר לערוך חתונה גם בליל ל"ג בעומר, ויש הרבה שקו"ט בזה, ולמעשה במקום הצורך יש לשאול רב מורה הוראה].
ל"ג בעומר חתונה
1147