שאלה:
תשובה:
מותר ללכת בתהלוכה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, אך אם רוקדים ושרים לצלילי המוזיקה, לא ייטול בכך חלק.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נט"ג אבילות חלק ב' פל"ג
אבילות ל"ג בעומר
876