שאלה:
תשובה:
בית הכנסת איננו נגרר אחר האולם ולכן יש לומר תחנון בבית הכנסת אלא אם כן אחד מבעלי הברית (המוהל אבי הבן או הסנדק) נמצאים בבית הכנסת בשעת התפילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' קל"א ס"ו, משנ"ב שם ס"ק כ"ד
תחנון ברית מילה
258