שאלה:
תשובה:
כן, למנהגנו מצה היא כמו לחם ומברכים עליה המוציא כל השנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב, שדי חמד מערכת ברכות אות י', כה"ח סי' קנ"ח ס"ק מ"ג, שו"ת שבט הלוי חלק א סימן ר"ה,שו"ת אבני שהם חלק א' סימן י"ז, שו"ת גינת ורדים סי' ס"ד, שו"ת חלקת יעקב או"ח סי' מ"ח ד"ה ד',
ברכות ברכה ראשונה אכילת מצה
975