שאלה:
תשובה:
כן, המנהג שגם נשים סופרות ומברכות (כמובן אם ספרו כל הימים).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט ס"ב וראה שם סי' תצ"ג ס"ט
ספירת העומר נשים
758