שאלה:
תשובה:
מלאכת הבורר היא אחת מל"ט המלאכות שנעשו במשכן, מכך למדו חכמים שהפרדת דבר לא רצוי מהמאכל או כל דבר אחר, נחשבת למלאכה האסורה בשבת. אלא שאף במין מאכל אחד ייתכן בורר כגון שישנם עלי חסה המעופשים שבדרך כלל אין אוכלים אותם, אם מוציאם מיתר העלים הרי זה בורר, ולכן יש להוציא בידו רק את העלים הטובים מתוך הרקובים ורק בסמוך לסעודה לאחר היציאה מבית הכנסת, וכן יש להקפיד להוציא רק הכמות שצריך לאותה הסעודה.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: שבת קמ, א, טוש"ע ונ"כ או"ח סשי"ט ושו"ע אדמוה"ז שם ס"ד
שבת מלאכת בורר
139