שאלה:
תשובה:
צריך לחזור, כיון שיש חיוב להזכיר את החג ביעלה ויבוא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: דרך החיים פרק ל"ג (מופיע בסידור לפני יעלה ויבא)
חול המועד תפילה יעלה ויבא טעות בתפילה
519