שאלה:
תשובה:
קטניות לא צריך לכלול במכירת החמץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תנ"ג ס"ה
פסח קטניות מכירת חמץ
643