שאלה:
תשובה:
מקומות שאין דרך להכניס בהם חמץ, אולם מצוי שנכנסים אליהם במהלך הסעודה – צריכים בדיקה. כגון, ארון מגבות, ארון בגדי תינוקות. דבר זה תלוי בכל בית, לפי מנהגו ודרכו. בבית עם ילדים קטנים, יש לבדוק בכל מקום שידם של הילדים מגיעים – כולל, ארונות בגדים, אמבטיה וכדומה. אם קשה לבדוק בלילה אחד את כל ארונות הבית. במיוחד, שכאמור – צריך להוציא את כל החפצים קודם הבדיקה ולהחזיר אותם לאחרי הבדיקה. המנהג הראוי הוא, לבדוק את מקומות הללו במשך הלילות הקודמים לליל בדיקת חמץ. הבדיקה תיעשה בלילה, ולאור הנר. ובמקומות שקשה לבדקם לאור הנר יבדוק באמצעות פנס שאורו טוב. הבדיקה נעשית ללא ברכה. יש להיזהר שבכל המקומות שבדק שלא להכניס בהם חמץ כלל, ובליל י"ד אין צורך לבדוק שוב באותם המקומות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תלג ס"א-ג, ז, י"ג. וכן הורה כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע להגר"י לנדא ע"ה, קובץ יגדיל תורה גליון נב ע' קנ.
פסח בדיקת חמץ ניקיון לפסח
2272