שאלה:
תשובה:
אם אינו יכול ללכת בעצמו לרב, ניתן למנות שליח בכתב או בטלפון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה פסקי תשובות ח"ה, ע' עד, קונטרס מבית לוי להגר"ש וואזנר.
פסח מכירת חמץ
698