שאלה:
תשובה:
יש לנקות היטב את משחקי הילדים. באם אי אפשר להגיע לכל חלק במשחק ולנקותו היטב – אין להשתמש במשחקים אלו בחג, וראוי למוכרם במכירת החמץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תל"ג סי"ב - י"ג
פסח ניקיון לפסח
1336