שאלה:
תשובה:
מספיק לעבור על המדפים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תל"ג סי"ג ואילך
פסח ניקיון לפסח
1237