שאלה:
תשובה:
בשר או עוף שנצלה על האש ולא מבושל בתוך רוטב אסור בליל הסדר לאוכלו. אם הוא אפוי ויש רוטב בתבנית דינו כמו מבושל ואם זה ללא רוטב דינו כצלי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תע"ו ס"ג - ד'
פסח ליל הסדר סעודה
611