שאלה:
תשובה:
אין חובה לקנות כשר לפסח.
נכתב ע"י הרב שיע ליפש
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תמ"ב ס"כ - כ"ד
פסח הכשרים
1574