שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות הבדלה רק עד יום שלישי, לפני השקיעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רצ"ט ס"ח
הבדלה
1178