שאלה:
תשובה:
בחב״ד נהוג לא לעלות לדוכן כל י"ב חודש (באבילות על הורים) גם אם הוא הכהן היחידי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קכ"ח סנ"ה
אבילות ברכת כהנים
110