שאלה:
תשובה:
כן, במכירת חמץ ניתן למכור חמץ גמור, כיוון שהמכירה היא מכירה גמורה וחלוטה על פי תורה, וכן מנהג רבותינו נשיאנו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תמ"ח ס"ו, סדר מכירת חמץ בהוספות לשו"ע אדה"ז, לשמע אוזן עמ' מ"ח, (באם המכירה היא לא ע"י ערב קבלן כדאי שלא למכור חמץ גמור, לכן כדאי להציע לאנשים במבצעים למכור רק אצל מי שמוכר בערב קבלן).
פסח מכירת חמץ
1026