שאלה:
תשובה:
צריך להתענות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תק"נ ס"ק י"ב
תענית ציבור חתן
358