שאלה:
תשובה:
כן, צריך לטבול את המגש, מכיון שהוא זכוכית, והאוכל נוגע בו ישירות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י שו"ע יו"ד סי' קכ ס"א.
כשרות טבילת כלים
104