שאלה:
תשובה:
לא, איננה צריכה לצום, אישה במשך 24 חודשים אחר לידה ואינה מניקה תשאל רב האם עליה לצום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' תרפ"ו ס"ב
יולדת ומניקה תענית ציבור
1068