שאלה:
תשובה:
בכניסת השבת לאחר השקיעה לא שותים כי אסור לטעום לפני קידוש וכבר חל חובת קידוש. ביציאת השבת, כיון שלא טועמים לפני הבדלה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רע"א ס"ט, ספר המנהגים עמ' 35,
שבת בין השמשות
104