שאלה:
תשובה:
אם זה קצת דיו פשוט של עט וכדומה, זה לא חוצץ, מכיון שאין לו ממשות. אבל דיו של גועש, צבע שמן, טיפקס וכדומה, יש להם ממשות ויש להסירם לפני נטילת ידיים מכיון שהם חוצצים.
נכתב ע"י הרב דניאל גראבסקי
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קס"א ס"ה
נטילת ידיים חציצה
779