שאלה:
תשובה:
בורא פרי העץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ו ס"א
ברכות ברכה ראשונה
199