שאלה:
תשובה:
אמנם בדרך כלל בקשת מחילה זה דווקא כשכבר סגרו שידוך, ולאחר מכן התחרטו, בכל אופן תמיד כדאי לבקש מחילה באם יש חשש שמישהו נפגע.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ אג"ק חי"ג עמ' ח', שם חי"ד עמ' ס"ט ועמ' ש"מ,
שידוכים בין אדם לחבירו
428