שאלה:
תשובה:
יום למחרת ראש חודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ר"ס ס"ב, שערי הלכה ומנהג ח"ב עמ' ש"ב
שמחות תספורת ראש חודש
781