שאלה:
תשובה:
אדם שקורא את קריאת שמע לא לפי הסדר לא יוצא ידי חובה, לכן עליו לחזור לפסוק שמע ולהמשיך משם לפי הסדר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ס"ג ס"ה, שם סי' ס"ד ס"א - ב',
תפילה טעות בתפילה קריאת שמע
185