שאלה:
תשובה:
אם יש מנין יהודים, אפשר להדליק בברכה כמו נרות בית הכנסת (אחר פלג המנחה). יש להזכיר לאנשים להדליק בבית, כי לא יוצאים ידי חובת המצווה במקום ציבורי, כל אחד צריך להדליק בביתו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ רמ"א או"ח סי' תרע"א ס"ז, ספה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 172
חנוכה הדלקה ציבורית
575