שאלה:
תשובה:
זה מנהג ישראל, לזכר נס פך השמן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשנ"ב ח"ב עמ' 28 הערה 26
חנוכה סעודה
714