שאלה:
תשובה:
אם צריכים לפנות בשבת חנוכה את נרות החנוכה ממקומם מטעמי בטיחות, יש לדאוג להניח את החנוכייה על מגש, ועל המגש להניח -לפני כניסת השבת- חלה שמשתמשים בה בשבת, ובכך המגש יהיה בסיס לדבר האסור והמותר, ויוכלו להזיזו עם הנרות שעליו, אך רק לאחר שכבו הנרות ולא בעודם דולקים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: שבת קמב, ב, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סרע"ז, רעט, שיא אמרו חכמים שאבן שנשכחה על חבית ובשבת רוצה להשתמש בחבית, מטה את החבית שתיפול האבן ולוקח את החבית, אבל אם הניח בכוונה את האבן מערב שבת על החבית, אין להזיזה משום שנעשתה "בסיס לדבר האסור". אולם כאשר הוא משמש גם לדבר המותר, ניתן לטלטל
שבת חנוכה המנורה והנרות מוקצה
733